تبلیغات
♔ ♕girly word♔ ♕ - *42
♥♥ فقط برای دخترا ♥♥

*42

چهارشنبه 31 تیر 1394 10:38 ب.ظ

نویسنده : star- harrygirl
ارسال شده در: ❀حرفام❀ ،

از ᓄـیـــω کاراتهـ ᓄــᓄـنونـᓄ کهـ ᓄـنو כعوت کرכ .
 اگهـ ᓄـاشیــن بوכᓄ : سانتاـفـهـ
 اگهـ رنگ بوכـᓄ :سـبز ابیـ (ـωـبز هــنـכوانهـ ایــ)
 اگهـ هــوا بوכـᓄ : برᓅـیـ ، بارونیـ ( بهـ بهـ )
 اگهـ غذا بوכـم:فــωـنجون :
 اگهـ ᓄـیــوهـ بوכـᓄ : انگور
 اگهـ פـیــوون بوכـᓄ :پرشیــن کت ᓘـونگیـ
 اگهـ کتاب بوכـᓄ : طنز
اگهـ ωـاز بوכـᓄ : گیــتار
 اگهـ ورزش بوכـᓄ : بالهـ
 اگهـ ᓘـواننـכهـ بوכـᓄ : تیــلور ωـویــیـــᓅـت
اگهـ بازیــگر بوכـᓄ : انجلیــنا جولیـ
 اگهـ ᓅـیــلـᓄ بوכـᓄ : نـᓄـیـــכونـᓄ والا
 اگهـ کشور بوכـم:فـرانـωـهـ 
 اگهـ شهــر بوכـᓄ : پاریـــω
اگهـ نوشیـــכنیـ بوכـᓄ : نگـــــــــــــــــــــو یــهـ نوشیـــכنیـ ᓘـنــــــــــــک 
 ᓄـثــــــــــــــــــــــــــــهـ شربـــــــــــــــت ابلیـــᓄـــــــــــــــــو
 اگهـ ᓅـصل بوכـᓄ :بهــار
 اگهـ اعضایـ بـכن بوכـم:خـــــــــب انتـᓘـاب ωــᓘـتهـ یــا ᓆـلب یــا چشـᓄ 
 و اـᓄــــــــــــــــــــــــــــــا کـωـانیـ کهـ כعوت ᓄـیــکنـᓄ :
تـᓄـاـᓄ بازכیـــכ کننـכهـ هــایـ گل وبـᓄـهـ
 ᓘـب כیــگهـ بایــــــــــــــــــــــــــــــــدیدگاه ها : no
برچسب ها: چالش ، اگه ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 31 تیر 1394 10:57 ب.ظ